Je li Europa konačno spremna osigurati preduvjete za punu slobodu kretanja poslovnih subjekata – Implikacije na hrvatsko pravoReport as inadecuate
Je li Europa konačno spremna osigurati preduvjete za punu slobodu kretanja poslovnih subjekata – Implikacije na hrvatsko pravo - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected Papers of Zagreb Law Faculty, Vol.64 No.1 February 2014. -

U radu se razmatraju različiti aspekti problematike slobode poslovnog nastana, od početaka europskog integriranja do današnjih dana. Sloboda poslovnog nastana jedna je od osnovnih ideja europskog integriranja koja, međutim, do današnjih dana nije u potpunosti realizirana unatoč brojnim i dugotrajnim mjerama harmonizacije poduzetima u sferi prava društava. Posebna se pozornost posvećuje problematici prijenosa sjedišta društva kao pravnom pitanju koje je u praksi izazvalo najviše kontroverzija. Kroz zakonska rješenja i praksu Suda EU-a traži se odgovor na pitanje dokle sežu granice autonomije država u pravnom reguliranju pitanja mobilnosti kretanja trgovačkih subjekata. Razmatra se poredbena i domaća regulativa koja se bavi naznačenim pitanjima. Upozorava se na manjkavosti u domaćem zakonodavstvu kojim se uređuje predmetna problematika te se poredbenom analizom zakonodavstva EU-a, Njemačke i Španjolske sugeriraju mogući načini rješavanja istih pitanja u domaćem zakonodavstvu.

sloboda poslovnog nastana; mjerodavno pravo za društvo; prijenos sjedišta društvaAuthor: Dubravka Akšamović - ; Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents