Hijerarhijska ljestvica izvora europskog građanskog procesnog prava na području europskog građanskog sudovanjaReport as inadecuate
Hijerarhijska ljestvica izvora europskog građanskog procesnog prava na području europskog građanskog sudovanja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected Papers of Zagreb Law Faculty, Vol.64 No.1 February 2014. -

U radu se prezentira i analizira hijerarhijska ljestvica izvora Europskog građanskog procesnog prava pri čemu se utvrđuje njihov odnos, a zatim i odnos izvora europskog građanskog procesnog prava spram ostalih izvora međunarodnog građanskog procesnog prava na području država članica EU-a te određene iznimke od utvrđenih hijerarhijskih razina. Na taj način ustrojena hijerarhijska ljestvica

pravnih izvora pokazuje slojevitost izvora važećeg međunarodnog građanskog procesnog prava na području država članica EU-a. Također, ovaj rad može poslužiti nadležnom hrvatskom sucu u primjeni izvora međunarodnog građanskog procesnog prava u rješavanju privatnopravnih situacija s prekograničnim EU i međunarodnim obilježjem.

hijerarhijska ljestvica; izvori europskog građanskog procesnog prava; Ugovor iz Lisabona iz 2007Author: Vilim Bouček - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents