Matične knjige za područje Historijskog arhiva u Osijeku Nastavak iz Arhivskog vjesnika 30-1987Reportar como inadecuado
Matične knjige za područje Historijskog arhiva u Osijeku Nastavak iz Arhivskog vjesnika 30-1987 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Bulletin d-archives, Vol.31 No.1 April 2014. -

Dok je u prvom dijelu koji je objavljen u »Arhivskom vjesniku« 30-1987. dan povijesni razvoj matičnih knjiga i djelovanje katoličke, pravoslavne, evangeličke i drugih crkava na našem tlu, u ovom drugom dijelu se samo donose inventarni popisi matičnih knjiga. Popisi se donose po abecednom redu naziva mjesta za koja su dotične matične knjige sa naznakom vrste knjige R — rođenih, vjenčanih ili umrlih i kronološkim redom razdoblja za koje se donose podaci u njima.Autor: Stjepan Sršan - ; Hrvatski državni arhiv

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados