Arhivska građa i literatura o djelovanju Pavlina među Hrvatima dio 1.Reportar como inadecuado
Arhivska građa i literatura o djelovanju Pavlina među Hrvatima dio 1. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Bulletin d-archives, Vol.31 No.1 April 2014. -

U ovoj studiji autor pokušava sistematizirati arhivsku građu o pavlinima u Rimu, Beču, Budimpešti, Zagrebu i Ljubljani. Tek dio te građe koristili su prije neki autori, pa je većina dokumenata ostala do danas nepoznata. U popisu literature navedene su sve knjige i studije koje autor smatra neophodnima za proučavanje povijesti i djelatnosti pavlina u Hrvata tokom pet stoljeća od 13. do kraja 18. stoljeća.Autor: Ante Sekulić - ; Hrvatski državni arhiv

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados