Tito i filmska baština - Bulletin darchives, Vol.31 No.1 April 2014.Reportar como inadecuado
Tito i filmska baština - Bulletin darchives, Vol.31 No.1 April 2014. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Bulletin d-archives, Vol.31 No.1 April 2014. -

U tekstu se govori o dijelu filmske baštine koja je nastala na osnovi filmskog praćenja aktivnosti Josipa Broza Tita od 1943-1980. godine.

Građa je podijeljena na ratne snimke članova savezničkih vojnih misija pri Vrhovnom štabu NOV i POV, na žurnalističke zapise o drugu Titu u -Filmskim novostima- i -Pregledu-, dokumentarne i kratkometražne filmove, te na igrane filmove.

Donijeti su podaci o autorima dijela filmskih zapisa i arhivima u kojima se čuva građa.Autor: Vjekoslav Majcen - ; Hrvatski državni arhiv

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados