Evaluiranje elektromiograma kod mastikatorne muskulatureReportar como inadecuado
Evaluiranje elektromiograma kod mastikatorne muskulature - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.5 No.1 March 1970. -

Autori, nakon opsežnog uvoda, iznose problem objektivne i jednostavne evaluacije podataka. U radu se iznose podaci iz literature i navode autori, koji su se do sada bavili evaluacijom akcionih potencijala.Donosi se rješenje in teg riranja akcionih potencijala, koje omogućava, načinom još neopisanim u svjetskoj stomatološkoj literaturi, jednostavno i brzo očitavanje dobivenih integriranih podataka akcionih potencijala mastikatorne muskulature. Integrator je izveden tako, da se porast krivulje , koja monotono raste, a koja predstavlja integral promatranog napona, ograničava na jednu vrijednost. Kad se postigne ova vrijednost, proces počinje ispočetka, uz odvajanje jednog električkog impulsa. Za integraciju napona upotrijebljena je pentoda u zasićenom području. Broj impulsa u jedinici vremena daje vrijednost integrala promatrane krivulje napona, u ovom slučaju u volt-sekundama. Ovom se metodom mogućnost greške smanjuje na manje od 3 % . Autori predlažu upotrebu metode, naročito za integriranje suma akcionih potencijala skeletne muskulature.Autor: D. Nikšić - ; Zavod za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta, Zagreb A. Šantić - ; Institut za elektroprivredu SR

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados