Praktički postupak s ,,HM- i „EX-3-N-masom za funkcionalno oblikovanje bezubne čeljustiReportar como inadecuado
Praktički postupak s ,,HM- i „EX-3-N-masom za funkcionalno oblikovanje bezubne čeljusti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.5 No.1 March 1970. -

Prikazan je praktički postupak s HM- i Ex-3-N materijalima; opisane su sve faze u izradi situacijskog i funkcionalnog otiska te podlaganje protezne baze. Naglašeni su osjetljivi i osobito važni zahvati. Osobito treba istaknuti, da često uspijeva, već po situacijskom otisku s HM-masom i bez funkcionalnog otiska na individualnoj žlici, izraditi funkcionalno dobru protezu. No ovi materijali iziskuju, osim teoretskog upućivanja i zornu demonstraciju. Zato je ova uputa samo podsjetnik i dopuna za protetičare kojima je ta metoda već poznata.

U poglavlju Kritički osvrt ukazuje se na neke specifičnosti te metode. Velika važnost pridaje se sistematskom ucrtavanju na situacijskom i funkcionalnom otisku, te na radnom modelu. Pravilno ucrtavanje bitno je za izradu individualne žlice, koja je ključna faza u izradi totalne proteze. Osim specifičnih svojstava ovih materijala, originalna pravila za ucrtavanje sačinjavaju karakteristiku ove metode. Nabore sluznice treba prosuđivati po njihovoj dinamici u odnosu na rubove protezne baze. No dinamička vrijednost nabora je vrlo različita. Samo pri vrlo aktivnim naborima može se približno prosuditi dinamička vrijednost. Dinamička vrijednost manje aktivnih nabora pronalazi se funkcionalnim otiskom, no i na situacijskom otisku s HM-masom dolazi ona do izražaja. Treba naglasiti da dobri rezultati ovise i o pažljivom radu u laboratoriju. Čitav je rad rezultat velikog praktičkog iskustva i odiše uvjerenjem da ovi materijali omogućuju znatno veći postotak uspjeha.Autor: Miroslav Suvin - ; naučni savjetnik Zavoda za stom atološku p ro te tik u Stomatološkog fakulteta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados