ODSTUPANJA U POSEBNOM ZAKONODAVSTVU GLEDE PROVOĐENJA IZVLAŠTENJA U REPUBLICI HRVATSKOJReport as inadecuate
ODSTUPANJA U POSEBNOM ZAKONODAVSTVU GLEDE PROVOĐENJA IZVLAŠTENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of law and social sciences of the Law Faculty of University J.J. Strossmayer in Osijek = Zeitschrift für Rechts-und Sozialwissenschaften der Fakultät für Rehtswissenschaften der Universität J.J. Strossmayer in Osijek = Journal des sciences juridiq, Vol.29 No.3-4 December 2013. -

Izvlaštenje je institut koji koristimo kada se privatni i javni interes ne poklapaju, odnosno kada na drugi način ne možemo ostvariti opći interes. U Republici Hrvatskoj izvlaštenje je uređeno Zakonom o izvlaštenju kao općim zakonom koji se primjenjuje u svim postupcima izvlaštenja. Međutim, postupak izvlaštenja uređen je i nizom drugih posebnih zakona koji, neki više, a neki manje, odstupaju od općeg uređenja izvlaštenja propisanim Zakonom o izvlaštenju. Autor će u radu analizirati niz posebnih zakona koji, pojedinim odredbama, na drugačiji način uređuju provođenje izvlaštenja. Autor će posebno analizirati uređenje izvlaštenja prema Zakonu o investicijskim projektima Republike Hrvatske. Autor će pokazati da je, u određenim slučajevima, odstupanje od općeg uređenja izvlaštenja neophodno i opravdano. Međutim, jednako tako će pokazati da su određena odstupanja od općeg uređenja izvlaštenja suprotna Ustavu Republike Hrvatske te da zbog takvih odstupanja zaštita ljudskih prava u postupcima koji se provode prema posebnim zakonima nije uvijek osigurana.

Ustav Republike Hrvatske; izvlaštenje; Zakon o izvlaštenju; posebni zakoniAuthor: Frane Staničić - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents