ODSTUPANJA U POSEBNOM ZAKONODAVSTVU GLEDE PROVOĐENJA IZVLAŠTENJA U REPUBLICI HRVATSKOJReportar como inadecuado
ODSTUPANJA U POSEBNOM ZAKONODAVSTVU GLEDE PROVOĐENJA IZVLAŠTENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of law and social sciences of the Law Faculty of University J.J. Strossmayer in Osijek = Zeitschrift für Rechts-und Sozialwissenschaften der Fakultät für Rehtswissenschaften der Universität J.J. Strossmayer in Osijek = Journal des sciences juridiq, Vol.29 No.3-4 December 2013. -

Izvlaštenje je institut koji koristimo kada se privatni i javni interes ne poklapaju, odnosno kada na drugi način ne možemo ostvariti opći interes. U Republici Hrvatskoj izvlaštenje je uređeno Zakonom o izvlaštenju kao općim zakonom koji se primjenjuje u svim postupcima izvlaštenja. Međutim, postupak izvlaštenja uređen je i nizom drugih posebnih zakona koji, neki više, a neki manje, odstupaju od općeg uređenja izvlaštenja propisanim Zakonom o izvlaštenju. Autor će u radu analizirati niz posebnih zakona koji, pojedinim odredbama, na drugačiji način uređuju provođenje izvlaštenja. Autor će posebno analizirati uređenje izvlaštenja prema Zakonu o investicijskim projektima Republike Hrvatske. Autor će pokazati da je, u određenim slučajevima, odstupanje od općeg uređenja izvlaštenja neophodno i opravdano. Međutim, jednako tako će pokazati da su određena odstupanja od općeg uređenja izvlaštenja suprotna Ustavu Republike Hrvatske te da zbog takvih odstupanja zaštita ljudskih prava u postupcima koji se provode prema posebnim zakonima nije uvijek osigurana.

Ustav Republike Hrvatske; izvlaštenje; Zakon o izvlaštenju; posebni zakoniAutor: Frane Staničić - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados