Imenovanje predsjednika sudova – i neka otvorena pitanjaReportar como inadecuado
Imenovanje predsjednika sudova – i neka otvorena pitanja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.51 No.2 April 2014. -

Autori u radu analiziraju pravni položaj sudbene vlasti u okviru trodiobe vlasti u Republici Hrvatskoj, kao i postupak izbora članova i predsjednika, te djelokrug i način rada Državnog sudbenog vijeća, na načelnoj razini, a posebno analiziraju i bave se ustavnim promjenama iz 2010. godine i Zakonom o državnom sudbenom vijeću iz 2010. godine ZDSV, koji je unio značajne novine u imenovanju predsjednika sudova, u normativnom i u institucionalnom smislu, te samom praktičnom djelovanju. Daje se posebno i cjelovito povijesni prikaz imenovanja predsjednika sudova od osamostaljenja Republike Hrvatske do stupanja na snagu ZDSV-a, te komparativni prikaz načina imenovanja predsjednika sudova u izabranim, srodnim europskim pravnim sustavima. Isto tako, provode se raščlamba i analiza postupka imenovanja predsjednika sudova, s posebnim osvrtom na svaki pojedini stadij, pri čemu je poseban naglasak dan kriterijima i načinu vrednovanje kandidata, te pravnoj zaštiti kandidata nakon odluke o imenovanju, u normativnom smislu i u praktičnom djelovanju, sve uz prijedloge autora de lege ferenda.

vladavina prava; dioba vlasti; sudbena vlast; samostalnost i neovisnost sudbene vlasti; Državno sudbeno vijeće; ministar pravosuđa; sudačko vijeće; sudska uprava; pravosudna uprava; imenovanje predsjednika sudova; postupak; kriteriji i vrednovanje kandidata; odluka o imenovanjuAutor: Mijo Galiot - ; Općinski sud u Splitu Silvio Čović - ; Upravni sud u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados