Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošćuReportar como inadecuado
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.51 No.2 April 2014. -

U radu se raspravlja o jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću. Daje se pregled odredaba kojima je to društvo uređeno u hrvatskom pravu te ih se uspoređuje s odgovarajućim odredbama njemačkog i engleskog prava. Nadalje, utvrđuju se bitna obilježja društva i zaključuje se razlikuje li se ono od klasičnog d.o.o.-a. Ukazuje se na pravne praznine koje otvaraju mogućnost za slobodno tumačenje. Posebice se razmatraju pitanja minimalnog temeljnog kapitala, zakonskih rezervi i tvrtke društva. Također, raspravlja se i o pravnom značaju zapisnika o osnivanju društva. U zaključku se iznose rezultati istraživanja te kritika tumačenja novih zakonskih odredaba u sudskoj praksi.

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću; tvrtka; minimalni temeljni kapital; zakonske rezerve; zapisnik o osnivanju j.d.o.o.-aAutor: Ratko Brnabić - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu Mario Ivančev -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados