MINIMALNI ZAHTJEVI ZAŠTITE NA RADU ZA MJESTA RADAReportar como inadecuado
MINIMALNI ZAHTJEVI ZAŠTITE NA RADU ZA MJESTA RADA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.56 No.1 March 2014. -

SAŽETAK: Sustav propisa o zaštiti na radu u Republici Hrvatskoj čine odgovarajuće odredbe Ustava Republike Hrvatske, norme univerzalnih vrela prava zaštite na radu koje je država ratificirala, objavila i koje su na snazi, norme primarnih i sekundarnih vrela prava, pravne stečevine EU-a, zakoni i podzakonski akti u Republici Hrvatskoj i brojni autonomni opći akti ovlaštenih subjekata koji tako uređuju složene, specifične i posebne odnose u zaštiti na radu kojima se štiti i promiče sigurnost i zaštita zdravlja na radu.

Od 1. srpnja 2013. godine počinje primjena Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada N.N., br. 29-13. koji nakon nepunih trideset godina zamjenjuje Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore N.N., br. 6-84. i time upotpunjuje prazninu u ovom osjetljivom području u stalnom kretanju i nezadrživim odnosima, te stvara obveze brojnim subjektima na još brojnijim mjestima rada na svim razinama i u različitim vremenima. U ovom radu daju se osnovne napomene uz taj propis.

zaštita na radu; radna mjesta; minimalni zahtjevi; pravo zaštite na raduAutor: Marinko Đ. Učur - orcid.org-0000-0002-4525-3138 ; Rijeka, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados