PREZENTIZAM I APSENTIZAM ZDRAVSTVENIH DJELATNIKAReportar como inadecuado
PREZENTIZAM I APSENTIZAM ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.56 No.1 March 2014. -

SAŽETAK: Zdravstvena djelatnost u Hrvatskoj pripada u visokorizične djelatnosti budući da su zdravstveni djelatnici izloženi brojnim profesionalnim rizicima i štetnostima. Opetovana izloženost zaposlenika negativnim ili zahtjevnim uvjetima rada rezultira psihofiziološkom neravnotežom koja dugoročno gledano rezultira kroničnim zdravstvenim tegobama te pojavom prezentizma i apsentizma na radnom mjestu. Prezentizam je pojava kad zaposlenici dođu na posao, ali ne rade na odgovarajući način. Ono što karakterizira prezentizam je smanjena produktivnost i snižena kvaliteta rada. Apsentizam je svaki izostanak s posla. Iako su prezentizam i apsentizam dva suprotna pojma, imaju vrlo sličan negativni utjecaj na poslovna postignuća. Problem apsentizma i prezentizma je u zdravstvenoj zaštiti posebno važan za zdravstvene djelatnike koji, osim što koriste zdravstvenu zaštitu, također je i pružaju. Njihovo zdravlje uvelike utječe na bolesnikovo zdravlje i na kvalitetu zdravstvene zaštite. Prezentizam i apsentizam zdravstvenih djelatnika potencijalno može ugroziti veliki broj pacijenata što dodatno povećava troškove u zdravstvenom sustavu i kompromitira kvalitetu njihovog rada i kvalitetu zdravstvene skrbi.

prezentizam; apsentizam; zdravstveni djelatniciAutor: Hana Brborović - orcid.org-0000-0003-0844-0054 ; Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, ŠNZ -A. Štampar-, Zagreb, Hrvat

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados