RIZICI OD ZARAZNIH BOLESTI U POPULACIJI RADNIKA MIGRANATAReportar como inadecuado
RIZICI OD ZARAZNIH BOLESTI U POPULACIJI RADNIKA MIGRANATA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.56 No.1 March 2014. -

SAŽETAK: Gotovo polovinu svih migranata čine radnici migranti; njih 105 milijuna. Populacija radnika migranata vrlo je raznolika i nisu dostupni jedinstveni podaci o njihovom broju, kao i vrsti posla koji obavljaju te dužini boravka izvan zemlje iz koje potječu. Migracija zbog posla nastaje između zemalja različitih ekonomskih standarada, stoga se radnici migranti u ekonomski niskorazvijene zemlje često susreću sa zaraznim bolestima. Infekcija različitim uzročnicima zaraznih bolesti ima dvojaki učinak: na zdravlje samog migranta, ali i na zdravlje zemlje iz koje potječe i u kojoj inače živi. Rizici pobola ovise o: samoj zemlji putovanja-rada-boravka, duljini boravka, načinu smještaja, vrsti posla kao i dosadašnjem zdravstvenom stanju samog migranta. Kako bi se smanjila mogućnost zaražavanja različitim uzročnicima zaraznih bolesti, svaki migrant-putnik bi se prije odlaska na rad ili putovanje trebao informirati o zdravstvenim rizicima i načinima kako ih izbjeći, i to savjetovanjem prije putovanja u liječnika specijaliziranih za prevenciju putničkih bolesti.

radnik migrant; zarazne bolesti; savjetovanje prije putaAutor: Mirjana Lana Kosanović Ličina - ; Zavod za javno zdravstvo -Dr. Andrija Štampar-, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados