DRŽAVA KAO ČIMBENIK GOSPODARSKOG RAZVOJAReportar como inadecuado
DRŽAVA KAO ČIMBENIK GOSPODARSKOG RAZVOJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Polemos : Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace, Vol.XVI No.32 January 2014. -

Kako zaustaviti gospodarski pad, kako pokrenuti nove investicijske procese, koji gospodarski model razviti, na kome je odgovornost i vodeća uloga i kako je sprovesti, glavna su pitanja koja se danas postavljaju. Iako je Hrvatska zemlja tržišnog gospodarstva, vodeću ulogu u gospodarskom razvoju i dalje ima država. Funkciju države i način njenog djelovanja potrebno je prilagoditi specifičnostima svake zemlje, što u slučaju Hrvatske znači zadržati značajnu dozu državnog intervencionizma i reformirati državnu upravu. Koncipiranje i provedba razvojnih politika ostaje zadaća državne uprave. Tradicionalne metode upravljanja i poticanja gospodarstva ograničene su i ne daju dostatne rezultate jer su budžetske prirode i stoga su nedostatne u doba restriktivnih budžetskih politika, a s druge strane i zbog politiziranosti i nedostatne stručnosti. Da bi se pojedina zemlja mogla razviti mora nadrasti svoj nacionalni okvir. Jedno od sredstava je intenziviranje gospodarske diplomacije i izvoza. Povrh toga, treba naći načine za ulaganje u nadnacionalne strateške razvojne projekte. Za Hrvatsku je nužno proširiti operativni okvir, dati kvalitetan doprinos osmišljavanju i provedbi gospodarskog strukturiranja i općeg razvoja prostora jugoistočne Europe.

gospodarski razvoj; investicije; mjere upravljanja; gospodarska diplomacija; međunarodni razvoj; Republika Hrvatska; Jugoistočna Europa; Europska UnijaAutor: Danijel Benko - ; Ecole Nationale d’Administration Paris - Strasbourg

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados