OPIRANJE JUGOSLAVENSKIM RATOVIMA: K JEDNOJ AUTOETNOGRAFIJIReport as inadecuate
OPIRANJE JUGOSLAVENSKIM RATOVIMA: K JEDNOJ AUTOETNOGRAFIJI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Polemos : Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace, Vol.XVI No.32 January 2014. -

Unatoč organiziranju nekoliko masovnih protesta i znatnom izbjegavanju vojne obveze, antiratnom aktivizmu u bivšoj Jugoslaviji posvetio se mali broj ljudi. Opažanja i analize u ovom tekstu bave se najmanje dokumentiranom temom prigovora savjesti i dezerterstva, koje su bile moja preokupacija između 1991. i 1999. Tekst kontekstualizira antimilitaristički i antiratni angažman u bivšoj Jugoslaviji i ukazuje na neke od glavnih faktora koji su ga oblikovali, počevši od neizostavne uloge majki, preko feminističkog antimilitarizma, stranih aktivista-aktivistkinja, anarho-punka, pa sve do Kristova Govora na gori. Svjedočenje o mom učešću u antiratnom pokretu podijeljeno je na tri cjeline – kako sam postao aktivist, aktivizam i razmišljanja o aktivizmu. Posebno se bavim razlikama i vezama koje su postojale među antiratnim aktivistima-aktivistkinjama diljem bivše Jugoslavije koji-koje su se našli-našle na suprotnim stranama fronta, kao i našim kontaktima s aktivistima-aktivistkinjama iz inozemstva. Efekti postjugoslavenskog antimilitarističkog angažmana su analizirani i prezentirani kako bi eventualno mogli koristiti međunarodnom mirovnom pokretu.

autoetnografija; prigovor savjesti; dezerterstvo; antiratni aktivizam; SrbijaAuthor: Bojan Aleksov - ; The School of Slavonic and East European Studies University College London

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents