TERORIZAM I RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVENE MOĆIReportar como inadecuado
TERORIZAM I RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVENE MOĆI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Polemos : Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace, Vol.XVI No.32 January 2014. -

Moć i terorizam su bitne odrednice kako povijesnih tako i suvremenih političkih i društvenih procesa i odnosa. Prema klasičnom realističkom određenju moći Maxa Webera, izvedenom iz analize političke sfere društvenog djelovanja, moć je smještena unutar određenog društvenog odnosa i podrazumijeva vjerojatnost da će jedan akter tog odnosa ostvariti svoj cilj, unatoč protivljenju drugih aktera. Kao faktor i subjekt nacionalnih i međunarodnih političkih i društvenih procesa, terorizam koji podrazumijeva uporabu terora, nevojnog nasilja, radi ostvarenja političkih ciljeva, predstavlja sjecište politike i nasilja s težnjom prisvajanja moći. U radu se prikazuje tzv. IEMP model, ideological;economic;military; political power Michaela Manna i njegova primjena na terorizam. Nacionalna država kao središnja društvena organizacija međunarodnog poretka posjeduje sve atribute tog modela moći, no suvremeni nedržavni terorizam doveo je do restrukturiranja izvora društvene moći.

moć; terorizam; izvori moći; restrukturiranje izvora moći; IEMP model moćiAutor: Mirko Bilandžić - ; Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados