BORBE ZA ŠIROKI BRIJEG OD STUDENOG 1944. DO 7. VELJAČE 1945.Reportar como inadecuado
BORBE ZA ŠIROKI BRIJEG OD STUDENOG 1944. DO 7. VELJAČE 1945. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Polemos : Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace, Vol.XVI No.32 January 2014. -

Rad se bavi analizom borbi 8. dalmatinskog korpusa Narodnooslobodilačke vojske NOV s jedne strane, te dijelova njemačke 369. pješačke divizije, dijelova 9. hrvatske gorske divizije i drugih postrojbi u sastavu Oružanih snaga NDH na području Širokog Brijega, s druge strane. Borbe su se vodile na spomenutom bojištu od početka studenog 1944. do njegovog konačnog zauzimanja 7. veljače 1945. U radu će se govoriti o vojnim operacijama koje su prethodile završnoj borbi za Široki Brijeg, od 6. do 7. veljače, u okviru početka Mostarske operacije. Na kraju rada govori se o posljedicama borbi te stradanju civilnog stanovništva. U radu su korišteni objavljeni i neobjavljeni izvori.

Široki Brijeg; 8. dalmatinski korpus; 369. pješačka divizija; 9. hrvatska gorska divizija i Oružane snage NDHAutor: Hrvoje Mandić - orcid.org-0000-0002-7331-7645

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados