Prigušivanje mehaničkih vibracija - Math.e, Vol.24 No.1 December 2013.Reportar como inadecuado
Prigušivanje mehaničkih vibracija - Math.e, Vol.24 No.1 December 2013. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Math.e, Vol.24 No.1 December 2013. -

U radu su opisane vibracije sustava koji se sastoji od jedne mase, opruge i viskoznog prigušivača, te sustava od dvije mase, tri opruge i viskoznog prigušivača. Posebno je naglašen problem pronalaska optimalnog prigušenja slobodnih vibracija s obzirom na kriterij spektralne apscise i kriterij minimizacije ukupne energije sustava. Prikazane su i prisilne vibracije harmonijskog oscilatora, s naglaskom na pojavi rezonancije. Također su dani primjeri nekih građevina kod kojih su vibracije imale katastrofalne posljedice, te primjeri građevina kod kojih su te vibracije smanjene upotrebom raznih vrsta prigušivača.

matrične jednadžbe; mehanika; vibracijeAutor: Krešimir Burazin - orcid.org-0000-0001-6713-7560 ; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku Zoran

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados