Geomatematički pojmovnik - Math.e, Vol.23 No.1 June 2013.Reportar como inadecuado
Geomatematički pojmovnik - Math.e, Vol.23 No.1 June 2013. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Math.e, Vol.23 No.1 June 2013. -

Pojmovnik sadrži 377 izraza koji predstavljaju natuknice leme na engleskom i hrvatskom jeziku. Svaka od njih popraćena je odgovarajućom definicijom. Ona može biti jednostavna, u jednoj rečenici, kako se to radi u osnovnim rječnicima ili s više njih kada stil poprima obilježja leksikona. Neki od pojmova sadrže poveznice na bliske ili istoznačne natuknice. Poredak prati englesku abecedu s njezinih 26 slova, a razlog tomu je što je većina osnovnih geomatematičkih pojmova iz područja neuronskih meža i geostatistike prvobitno određena u engleskom, te dijelom francuskom govornom području. Pojmovnik je specijaliziran s namjerom predlaganja propisanog standardnoga hrvatskoga rječničkoga fonda unutar geomatematike kao znanstvene discipline.

Napomena: Interaktivnu verziju pojmovnika pogledati u izvornom obliku na http:-e.math.hr-vol23-Malvic

geomatematika; pojmovnikAutor: Tomislav Malvić - ; INA d.d. Boris Vrbanac - orcid.org-0000-0002-5930-9139

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados