Socijalno-pedagoške teorije u Njemačkoj tijekom 20. stoljećaReportar como inadecuado
Socijalno-pedagoške teorije u Njemačkoj tijekom 20. stoljeća - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.4 No.1 May 2007. -

Socijalna pedagogija tek s početkom 20. stoljeća postaje predmet znanstvene refleksije. To prvo stoljeće njezina postojanja kao znanstvene discipline označeno je brojnošću različitih pristupa, teorija i koncepata. Njihovu brojnost i raznolikost prati, jednako tako, i posebnost pristupa njihovih klasificiranja. Članak daje uvid u teorijsku vitalnost socijalne pedagogije i socijalnog rada, stavljajući naglasak na suvremena nastojanja, zatim donosi postojeće klasifikacije njihovih teorija i kriterije na kojima se one zasnivaju. Pregled prvoga stoljeća njezina postojanja kao znanstvene discipline daje naslutiti teme i pitanja predstojećih diskusija, kao preduvjeta njezina daljnjeg razvoja. Ovo je pokušaj da se teorijsko rasvjetljavanje utemeljenja socijalne pedagogije u Njemačkoj promotri sa stajališta njezina odraza na ovu disciplinu u Hrvatskoj.

povijest socijalne pedagogije; socijalno-pedagoške teorije; teorije socijalnog rada; klasifikacije i prikazi; glavni predstavniciAutor:

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados