Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicimaReportar como inadecuado
Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.8 No.1 May 2011. -

Znanstveni projekt -Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima- 2007-2011 obuhvatio je tri temeljna dijela istraživanja: interkulturalne dimenzije nacionalnog kurikuluma obilježja nacionalne kulture prema Hofstedeovu modelu, odgoj i obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj socijalna distanca i interkulturalni odnosi, kao i specifi čnosti odgoja i obrazovanja Roma i interkulturalne kompetencije pedagoga učitelja. Interkulturalni odgoj i obrazovanje su nezaobilazni činitelji u procesu međusobnog upoznavanja, razumijevanja različitih kultura i uspostavljanja pozitivnih relacija, a temeljna pitanja interkulturalnoga obrazovanja i obrazovanja na manjinskim jezicima proizlaze iz prihvaćenoga odnosa, stava prema multikulturalnom društvu. Koncepcija interkulturalnoga odgoja i obrazovanja u velikoj će mjeri ovisiti o nastavnim sadržajima, modelima, strategijama

. interkulturalnog kurikuluma, a prema kulturnoj integraciji, implementaciji u odgojno-obrazovnoj praksi i interkulturalnoj zajednici. U strukturi nacionalnog kurikuluma i sukonstrukciji školskog kurikuluma interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima predstavljaju jednu od temeljenih odrednica. Važno je da preobrazba obrazovnog sustava, osim niza demokratsko pluralnih zahtjeva, poklanja mnogo veću pozornost upravo kulturalnoj osjetljivosti koja će zadovoljavati odgojne potrebe svakog pojedinca, a kao odgojni učinak u mladima razvijati poštovanje, uvažavanje i pozitivan stav prema ostalim etnicitetima, njihovim obilježjima i kulturama.

interkulturalni odgoj i obrazovanje; interkulturalni kurikulum; obrazovanje na manjinskim jezicima; kulturna raznolikostAutor: Neven Hrvatić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za pedagogiju

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados