Hofstedeova dimenzija muževnosti kao analitički okvir rodne jednakosti i seksualne različitostiReport as inadecuate
Hofstedeova dimenzija muževnosti kao analitički okvir rodne jednakosti i seksualne različitosti - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Pedagogical Research, Vol.8 No.1 May 2011. -

Hofstedeov model -nacionalne kulture- posljednjih nekoliko desetljeća ima značajno mjesto među kroskulturnim istraživačkim pristupima čiji je cilj doprinos razumijevanju odnosa između kulture i identiteta. Dimenzija muževnosti u radu je primijenjena kao analitički okvir spolne-rodne diskriminacije iz kritičke perspektive s ciljem afi rmiranja rodne osviještenosti kao dimenzije interkulturnog kurikuluma. Nakon promišljanja o diskriminaciji kao nerecipročnom odnosu utemeljenom u neosviještenosti, spolna-rodna diskriminacija je povezana s muževnošću nacionalne kulture i problematizirana na razini spolne strukture obrazovnih djelatnika u Hrvatskoj te reprodukcije spolnih-rodnih stereotipa u interakcijsko-komunikacijskom aspektu obrazovanja. Drugi dio rada je posvećen problemu neosjetljivosti hrvatskoga obrazovnog sustava za pitanja seksualnih različitosti. Hofstedeovi nalazi o međupovezanosti muževnosti nacionalne kulture, stavova o seksualnosti i kulturne konstrukcije seksualnog ponašanja iskorišteni su kao okvir za interpretaciju neuspjelog pokušaja uvođenja seksualnog obrazovanja u hrvatski odgojno-obrazovni sustav. Završni dio rada pridonosi razumijevanju sustavnoga seksualnog obrazovanja kao integralne sastavnice interkulturnog kurikuluma te nužnog koraka za implementaciju rodne perspektive u obrazovanju.

Hofstede; nacionalna kultura; muževnost; spolna-rodna diskriminacija; seksualna različitost; interkulturno obrazovanje; rodna perspektiva; seksualno obrazovanjeAuthor: Marija Bartulović - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za pedagogiju

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents