Jezične manjine u Srbiji s posebnim naglaskom na nastavu na jezicima manjinaReport as inadecuate
Jezične manjine u Srbiji s posebnim naglaskom na nastavu na jezicima manjina - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Pedagogical Research, Vol.8 No.1 May 2011. -

Prvi dio ovoga izvješća usmjeren je na etničko-jezični sastav zemlje temeljen na usporedbi podataka dobivenih u popisu stanovništva iz 2002. i 1991. godine. U središtu pozornosti preostalog dijela izvješća nalaze se pitanja obrazovanja jezičnih manjina u Srbiji. Donosimo podatke o razini obrazovanja stanovništva, zakonsko-normativnim pretpostavkama u obrazovanju manjina, te znanstveno-stručni prikaz problema nastave na jezicima nacionalnih manjina od 2001. Naposljetku raspravljamo o zastupljenosti manjina u obrazovnom sustavu na njihovim jezicima, o nekim problemima u nastavi na jezicima manjina, te mogućim modelima nastave na jezicima manjina u Republici Srbiji.

etničko-jezični; nastava na jezicima nacionalnih manjina; modeli nastave; obrazovni sustavAuthor: Lajos Göncz - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Novom Sadu, Srbija Odsjek za psihologiju Josip Ivanović - ; Učiteljski fak

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents