Nastavne strategije u interkulturalnom obrazovanju temeljene na sukobuReportar como inadecuado
Nastavne strategije u interkulturalnom obrazovanju temeljene na sukobu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.8 No.1 May 2011. -

Ovaj rad usmjeren je na pojam sukoba kao ishodišta nekoliko nastavnih strategija u sklopu takozvanog obrazovanja s pozitivnim stavom prema sukobu. Strategije se analiziraju u svjetlu poboljšanja uspjeha i rezultata, kreativnog načina rješavanja problema, napretka u spoznajnom i moralnom rasuđivanju, te povećanoj sposobnosti zauzimanja stavova, iako se najviše pozornosti posvećuje pluralističkim demokratskim stavovima učenika, interkulturalizmu i građanskim pravima. Ovdje su predstavljene dvije vrste nastavnih strategija temeljenih na sukobu: stvarne i izmišljene, uz nekoliko primjera akademska rasprave, dramske strategije. U radu se raspravlja o čimbenicima koji utječu na stvaranje obrazovnog okruženja koje poštuje raznolikosti s obzirom na postupak primjene strategije u svakodnevnoj školskoj praksi.

raznolikost; sukob; stvarne i izmišljene strategije; primjenaAutor: Hana Kasikova - ; Karlovo Sveučilište u Pragu, Filozofski fakultet, Odsjek odgoja i obrazovanja Češka Josef Valenta - ; Karlo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados