Odgoj i obrazovanje za interkulturalnu kompetencijuReportar como inadecuado
Odgoj i obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.8 No.1 May 2011. -

Rad se sastoji od dva dijela. U teorijskome dijelu razmatraju se pojmovi interkulturalizam, kompetencije, interkulturalne kompetencije koje, ovisno o pristupu i modelima proučavanja, pojedini autori različito definiraju. U drugome su dijelu prikazani rezultati istraživanja koje je provedeno s ciljem da se ispita stupanj poznavanja temeljnih karakteristika interkulturalnog odgoja i obrazovanja studenata, utvrde razine etnocentrizma i etnorelativizma te ispitaju stavovi studenata o poželjnim interkulturalnim kompetencijana nastavnika za rad u kulturno pluralnim razredima. Uzorak su činila 304 studenta sveučilištâ u Puli i Rijeci. Na temelju dobivenih rezultata može se zaključiti da studenti posjeduju temeljna znanja o bitnim karakteristikama interkulturalnog odgoja i obrazovanja, zadovoljavajuću razinu interkulturalne osjetljivosti te pozitivne stavove glede poželjnih interkulturalnih kompetencija nastavnika za rad u kulturno pluralnim razredima.

interkulturalizam; kompetencija; interkulturalna kompetencija; interkulturalna osjet- ljivost etnocentrizam, etnorelativizamAutor: Elvi Piršl - ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za studij na talijanskom jeziku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados