Prisilno iseljavanje Srba iz Moslavine 1941. godineReportar como inadecuado
Prisilno iseljavanje Srba iz Moslavine 1941. godine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Historical Journal, Vol.65 No.1 March 2014. -

Autor u tekstu donosi nove informacije o iseljavanju Srba s područja Moslavine iz kotareva Čazma, Garešnica i Kutina. Na temelju izvorne arhivske građe iz Hrvatskog državnog arhiva i prikupljenih usmenih iskaza autor donosi informacije o hapšenjima, deportacijama u iseljeničke logore i prebacivanju u Srbiju, odnosno puštanju kućama, Srba iz Moslavine između srpnja i studenog 1941. Autor se posebno bavi pojedinačnim i skupnim molbama za neiseljavanje iz NDH i puštanjem Srba iz kotara Garešnica svojim kućama iz logora Požega.

migracije; Srbi; Drugi svjetski rat; Državno ravnateljstvo za ponovu; Moslavina; iseljenički logoriAutor: Filip Škiljan -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados