Dijagnostika caklinskih lezija na aproksimalnim plohama premolara i molaraReportar como inadecuado
Dijagnostika caklinskih lezija na aproksimalnim plohama premolara i molara - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.17 No.4 December 1983. -

U svrhu detekcije caklinskog karijesa pregledano je 2000 aproksimalnih ploha premolara i molara reprezentativne skupine od 50 ispitanika u dobi od 18 do 20 godina, kliničkim pregledom i radiološkom metodom Bitewing ili interproksimalna projekcija. Utvrđeno je ukupno 257 caklinskih aproksimalnih lezija. Sve klinički vidljive lezi je bile su utvrđene i radiološkim pregledom. Samo radiološkom imetodom otkriveno je 186 spomenutih lezija 72% od ukupno utvrđenih lezija, a kliničkom i radiološkom metodom 71 28% od ukupno utvrđenih lezija. Testiranje dobivenih kliničkih i radioloških rezultata ukazuje na statistički značajnu razliku t = 12,4 uz P < 0,05.

karijes cakline; dijagnostika; »bitewing«Autor: Marina Katunarić - ; Zavod za dentalnu patologiju Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados