Mikroflora dentobakterijskog plaka iz aproksimalnih prostoraReportar como inadecuado
Mikroflora dentobakterijskog plaka iz aproksimalnih prostora - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.17 No.4 December 1983. -

Na materijalu od 73 uzorka brisa plaka, uzetih iz aproksimalnih prostora pokraj ispuna na zubima 45 uzorka i intaktnih kruna zuba 28 uzorka određena je mikroflora plaka. Mikrobiološko ispitivanje vršilo se standardnim mikrobiološkim metodama. Među streptokok im a izoliranim iz plaka pokraj ispuna s recidivom karijesa dominirao je Streptococcus faecalis var. faecalis 26,3%, dok je u brisu plaka sa intaktnih zubi bilo najviše alpha streptokoka 31,7%. Ovim nalazom mogao bi se potražiti odgovor zašto u našim ranijim ispitivanjima iz kanala periapeksno af.iciranih zubi s ispunom na kruni češće izolirani enterokoki a u nesaniranih karijesa alpha streptokoki. S obzirom na

statističku neznačajnost u našim rezultatima trebao bi veći broj ciljanih uzoraka.

mikrobiologija; dentobakterijski plakAutor: Dora Najžar-Fleger - ; Zavod za dentalnu patologiju Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Hrvatska Goranka Prpić - ; Zavod za denta

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados