Rekonstrukcija frakturiranih zubi kompozitnim materijalimaReportar como inadecuado
Rekonstrukcija frakturiranih zubi kompozitnim materijalima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.17 No.3 September 1983. -

U radu se daje pregled i diskusija literature o rekonstrukciji frakturiranih prednjih zubi. Ističe se da rekonstrukcija incizalnih fraktura uključuje slijed postupaka od preparacije zuba, zaštite pulpe, jetkanja, spajanja, aplikacije kompozitnog materijala do poliranja i glaziranja. Preparacija seže 1 mm cervikalno od caklmskog ruba frakturnog defekta i do polovice debljine cakline. Primjena jetkanja i materijala za spajanje poboljšava rubno zatvaranje i adaptaciju kompozita. Stavljanje podloge, kao što je kalcijev hidroksid, preko eksponiranog dentina indicirano je da bi se pokrili presječeni dentinski tubulusi i zaštitila zubna pulpa od kemijskih iritacija kompozitnog materijala, te da bi se minimizirale iritacije pulpe. Kompozitni materijali i tehnika jetkanja omogućuju najefektniju reparaciju prednjih zubi u modernoj dječjoj stomatologiji jer se frakturirani zubi u mladog pacijenta mogu rekonstruirati brzo, bezbolno i estetski.

frakturirani zubi; rekonstrukcija; kompozitni materijaliAutor: Ilija Škrinjarić - ; Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrv

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados