Korijen u maksilarnom sinusu - Acta stomatologica Croatica, Vol.17 No.3 September 1983.Report as inadecuate
Korijen u maksilarnom sinusu - Acta stomatologica Croatica, Vol.17 No.3 September 1983. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.17 No.3 September 1983. -

U radu je analizirano 87 bolesnika s uguranim korijenom zuba u maksilarni sinus. Korijeni prvog i drugog gornjeg kutnjaka su najčešće nađeni u sinusu. Kod 17,2% ispitanika nađeni su simptomi u vezi s antrooralnom komunikacijom a u 10,3 ispitanika vezani uz upalu sinusa. U 66% bolesnika korijen je izvađen kroz alveolu a u 27,6% bolesnika vršena je radikalna operacija sinusa po Caldwell-Luc-u. Komplikacije nakon odstranjenja korijena nađene su u 9,2% ispitanika. Češće se nađu nakon radikalne operacija sinusa 18,2% nego nakon pristupa kroz alveolu 9,1%.

antrooralna komunikacija; korijen; maksilarni sinusAuthor: Marijo Bagatin - ; Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta Medicinskog i Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents