Metode procjene u funkciji očuvanja graditeljske baštineReport as inadecuate
Metode procjene u funkciji očuvanja graditeljske baštine - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Građevinar, Vol.66 No.02. March 2014. -

Povećanjem baštine i jačanjem interesa javnosti za očuvanjem baštine te smanjenjem javnih resursa, pojavljuje se potreba za razvojem polja upravljanja baštinom. Ovo polje uključuje kulturološko i ekonomsko shvaćanje baštine, valorizaciju baštine, integralni pristup prostornom planiranju, sudjelovanje javnosti u procesima odlučivanja i razvoj racionalnog i transparentnog odlučivanja. U tom procesu, posebno su važni alati pomoći pri odlučivanju. U članku se opisuje razvoj metoda procjena i analizira mogućnost primjene različitih modela procjena u području baštine.

metode procjene; kulturna graditeljska baština; višekriterijska analizaAuthor: Iva Mrak - ; Sveučilište u Rijeci;Građevinski fakultet

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents