Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva procjednog betonaReportar como inadecuado
Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva procjednog betona - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Građevinar, Vol.66 No.02. March 2014. -

U radu su eksperimentalno određena svojstva svježeg i očvrsnulog procjednog betona. Analizirana je zavisnost tlačne čvrstoće, vlačne čvrstoće savijanjem te koeficijenta protočnosti o granulometrijskom sastavu agregata. Budući da ne postoji propisani način određivanja protjecanja vode kroz procjedni beton, ispitivanje je provedeno sukladno poznatim metodama, ali s pomoću samostalno izrađenih pomagala. Na uzorcima s diskontinuiranom granulometrijskom krivuljom, gdje udio frakcije pijeska 0-2 mm u sastavu mješavina nije prelazio 15 %, dobiveni su optimalni rezultati čvrstoće i protočnosti.

procjedni beton; čvrstoća; granulometrijski sastav; koeficijent protočnostiAutor: Silvija Mrakovčić - ; Sveučilište u Rijeci,Građevinski fakultet Nina Čeh - ; Sveučilište u Rijeci,Građevinski fakultet V

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados