Gonijalni kut i rast kraniofacijalnog kompleksaReportar como inadecuado
Gonijalni kut i rast kraniofacijalnog kompleksa - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.17 No.3 September 1983. -

Na 161 LL Rtg snimci glave 68 dječaka i 93 djevojčice ispitanika s mješovitom denticijom ortodontski još netretiranih željelo se utvrditi: učestalost pojedinih vrsta Jarafoaikovog tipa rasta s obzirom na spol i Angleovu klasu, vrijednosti gonijalnog kuta Ar-Go-Me i njegovih komponenata Ar-Go-N i N-Go-Me s obzirom na iklasu i tiip rasta, te značajnost razlika gonijalnog kuta i njegovih komponenata s obzirom na klasu i tip rasta. Iznosi gonijalnog kuta i njegovih komponenata razlikuju se s obzirom na klasu i tip rasta. S obzirom na klasu kut Ar-Go-Me bio je najveći kod klase III, kod koje je najveći bio i kut Ar-Go-N, dok je kut N-Go-Me bio najveći kod klase II. S obzirom na tip rasta kut Ar-Go-Me i njegove komponente bili su najveći kod CW rasta. Testirajući značajnost razlika aritmatičkih sredina gonijalnog kuta i njegovih komponenata s obzirom na klasu i tip rasta, utvrđeno je da se one značajno razlikuju na razini značajnosti od 0,01 u većini slučajeva.

CCW rast; CW rast; SD rast; Angleova klasa; gonijalni kutAutor: Mario Legović - ; Ambulanta za ortodoncijjiu Doima zdravlja Poreč, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados