Modernost pedagoške koncepcije Marije MontessoriReportar como inadecuado
Modernost pedagoške koncepcije Marije Montessori - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.8 No.2 November 2011. -

U zadnjim desetljećima sve veći broj znanstvenika i pedagoga praktičara pokazuje interes za Montessori pedagogiju, provjerava je u praksi i potvrđuje da je riječ o modernoj, vremenu primjerenoj pedagogiji koja odgovara na razvojne potrebe suvremene djece i mladih. Brojna istraživanja pokazuju kako djeca iz Montessori škola, u usporedbi s djecom iz standardnih škola, pokazuju bolju motivaciju za učenje, višestruke interese, samostalnost i pozitivan odnos prema učenju te veću odgovornost prema zajednici. Istraživanja euroznanosti i razvojne psihologije potvrđuju postavke Montessori pedagogije o individualnom planu razvoja, koji prolazi određene stupnjeve senzibilna razdoblja, prozori učenja te o potrebi didaktički obliko vanog okruženja kao pomoći u individualnom razvoju. Zahtjev za slobodom, samostalnosti i samoaktivnosti Montessori je, za razliku od emancipatorske pedagogije i sociokonstruktivizma, postavila u okvire razvojne i moralne slobode i jasno defi nirala uvjete slobode i pretpostavke samostalnosti djeteta. Sloboda shvaćena kao izgradnja kompetencija za djelovanje – cilj je, ali i put, koji dijete prolazi u svome razvoju i na kojemu treba sigurnost, zaštićenost, praćenje i pomoć odraslih. Modernost Montessori pedagogije treba tražiti u znanstveno utemeljenoj psihologiji razvoja, u pedagoški oblikovanoj ponudi učenja i u pedagoškom etosu odgajatelja.

senzibilna razdoblja; didaktički oblikovano okruženje; slobodan izbor; razvojna i moralna sloboda; etos odgajateljaAutor: Slavica Bašić - ; Sveučilište u Zadru Odjel za pedagogiju

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados