Kvaliteta razvoja visokog obrazovanja - Pedagogical Research, Vol.8 No.2 November 2011.Reportar como inadecuado
Kvaliteta razvoja visokog obrazovanja - Pedagogical Research, Vol.8 No.2 November 2011. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.8 No.2 November 2011. -

Razvoj kvalitete visokog obrazovanja vrlo je širok pojam i podrazumijeva intenzivno bavljenje nizom procesa koji mogu pridonijeti tom razvojnom putu ili smjeru kvalitete visokoškolskog obrazovanja. Da bi se uopće moglo govoriti o toj temi, valja poći od strategije razvojne politike obrazovanja koja, koliko god deklarativna bila ili upravo zbog toga, ostavlja fl eksibilne mogućnosti za ugradnju niza činitelja na putu daljeg razvoja. Budući je prioritet obrazovne politike usavršavanje stručnjaka, naročito nastavnika, u bilo kojem segmentu obrazovanja, očekuje se kvalitetna primjena odgovarajućih sadržaja na tragu ne isključivo međunarodnih utjecaja i spoznaja. U tom smislu valja se više zainteresirati za osiguranje institucijske autonomije sveučilišta koja može osigurati i poticati regionalni razvoj višeg obrazovanja, kao alternative sveučilišnoj tradiciji, okorjeloj strukturi i neadekvatnoj strategiji. Takva alternativa poticala bi lokalni razvoj, a time i zapošljavanje mladih. Trajno profesionalno usavršavanje i njegovo unaprjeđenje podrazumijeva trend razvoja ljudskih potencijala i primjenu metoda poticanja. Posebno zanimljiv poticaj čini korištenje europskih fondova za unaprjeđenje različitih djelatnosti, a posebno namjenski ponuđenih za područje obrazovanja. U tome bi svakako trebao pomoći angažman domaćih agencija. Suštinske vrijednosti koje se tretiraju u ovom radu odnose se na razvoj i poticanje obrazovnih, osobnih i socijalnih kompetencija, koje usvojene daju određenu ishodišnu rezultantu podložnu vrednovanju. Vrijednost koja također iz toga proizlazi jest kvalifi kacijski okvir koji zaokružuje postignutu kvalifi kacijsku strukturu dokumentirajući postignuto. I ovdje je kao podloga poslužila europska orijentacija Europski nacionalni okvir koja ipak dozvoljava slobodu primjene nacionalnih interesa.

ishodi; kvaliteta; kompetencije; ljudski potencijali; nacionalni kvalifikacijski okvir; standardi; strategijaAutor: Renata Marinković - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za pedagogiju

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados