Inicijalno obrazovanje odgajatelja i profesionalni razvojReport as inadecuate
Inicijalno obrazovanje odgajatelja i profesionalni razvoj - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Pedagogical Research, Vol.8 No.2 November 2011. -

Formalno, neformalno i informalno pripremanje za područje praktičnog odgojno-obrazovnog procesa mora biti integralni dio inicijalnog obrazovanja i kasnijeg profesionalnog razvoja i napredovanja odgajatelja. U radu se razmatra aktualni diskontinuitet između ta dva područja profesionalnog razvoja odgajatelja koji se razmatra u svjetlu neadekvatne prvenstveno metodičke inicijalne pripreme budućih odgajatelja i nepredvidljive i kompleksne pedagoške prakse. Teorijska, profesionalna i stručna znanja odgajatelja trebala bi biti međusobno komplementarna i činiti nedjeljivu cjelinu izgrađenu tijekom formalnog obrazovanja i kasnijeg cjeloživotnog učenja i obrazovanja koje se može realizirati u okviru pojedinačnog profesionalnog razvoja pojedinca i-ili tijekom zajedničkog istraživanja prakse odgajatelja s ostalim profesionalcima refleksivna praksa. Profesionalni razvoj odgajatelja ne može biti defi niran samoinicirajućim sporadičnim intervencijama, nego sustavnim i kontinuiranim aktivnostima koje su istovremeno usmjerene na osobno ali i kolektivno mikroistraživanje, te čine značajan dio individualnog i specifi čnog profesionalnog i akademskog razvoja.

inicijalno obrazovanje odgajatelja; profesionalni razvoj odgajatelja; kompetencije odgajatelja; istraživanje odgojno-obrazovne prakse; refleksivna praksaAuthor: Mirjana Šagud - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za pedagogiju

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents