Filozofi ja roditeljstva – obiteljsko ili društveno pitanjeReport as inadecuate
Filozofi ja roditeljstva – obiteljsko ili društveno pitanje - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Pedagogical Research, Vol.8 No.2 November 2011. -

U ovom radu pokušalo se odgovoriti na pitanje je li roditeljska odgojna fi lozofi ja obiteljsko ili društveno pitanje te postoji li potreba za mijenjanjem postojećih paradigmi u odgoju djece rane i predškolske dobi. Autorica skreće pozornost na potrebu holističkoga i interdisciplinarnog pristupa u istraživanju djetetova ranog razvoja i odgoja te znanstvene provjere paradigmi koje u radu navodi, a koje su u svezi: djetetova ranog učenja i uloge odraslih u tom procesu, pripreme roditelja za odgovorno roditeljstvo, društvene odgovornosti posebice, državne politike u informiranju roditelja o učincima pojedinih odgojnih filozofija te partnerstvu kao paradigmi u suvremenom promišljanju ranog razvoja i odgoja. U radu autorica naglašava potrebu promjene paradigmi u ranom razvoju i odgoju djece i usmjeravanja roditeljskog djelovanja prema takvom odgoju djece koje će omogućiti njihovo uspješno funkcioniranje u aktualnom trenutku te ih osposobiti za budućnost.

filozofija; društvo; obitelj; paradigmae; rani razvoj i odgojAuthor: Maja Ljubetić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Odsjek za pedagogiju

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents