Razvoj autonomije djeteta u procesu odgoja i obrazovanja u vrtićuReportar como inadecuado
Razvoj autonomije djeteta u procesu odgoja i obrazovanja u vrtiću - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.8 No.2 November 2011. -

U oblikovanju odgojno-obrazovnog procesa vrtića, valja polaziti od prirode učenja male djece koja se temelji na stjecanju izravnog i konkretnog iskustva, tj. aktivnom sudjelovanju djeteta u procesu učenja. Ono se ostvaruje u interakciji djeteta s drugom djecom i podržavajućim odraslima. Vrtićko okruženje prostorno, socijalno ima velik utjecaj na učenje i cjelokupni razvoj i odgoj djeteta, kao i na razvoj njegove autonomije, zbog čega kontinuirano unapređivanje okruženja predstavlja jednu od posebno važnih zadaća u organizaciji odgojno-obrazovnog procesa vrtića. Kvalitativno bogaćenje okruženja može dovesti do velikih promjena u ponašanju djece; ono se odražava na to kako djeca međusobno surađuju, kako se u vlastitim aktivnostima samoorganiziraju, kako rješavaju različite probleme, tj. kako razmišljaju, istražuju i uče. Unapređivanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa vrtića usmjerenog razvoju autonomije djece iziskuje i mijenjanje uloge odgajatelja, tj. razvoj nekih novih kompetencija, koje se razvijaju onim oblicima profesionalnog usavršavanja koje podupiru razvoj autonomije odgajatelja. Razvoj autonomije djeteta u procesu vlastitog učenja, razvoj sposobnosti upravljanja procesom svog učenja i vježbanje preuzimanja odgovornosti za vlastito učenje, predstavljaju kvalitete koje utiru put cjeloživotnog učenja.

autonomija djeteta; cjeloživotno učenje; odgojno-obrazovni proces vrtića; samostalne istraživačke aktivnostiAutor: Edita Slunjski - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za pedagogiju

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados