Socijalna konstrukcija roditeljstva – implikacije za obiteljsku pedagogijuReportar como inadecuado
Socijalna konstrukcija roditeljstva – implikacije za obiteljsku pedagogiju - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.8 No.2 November 2011. -

U radu se roditeljstvo promatra kao socijalna konstrukcija, a ne kao biološka zadanost ili apsolutni odraz stvarnosti. Unutar teorijskog okvira socijalnog konstruktivizma na samome se početku nastoji dekonstruirati društvena uvjetovanost značenja pojma roditelj, nakon čega se problematizira uvriježeno shvaćanje majčinstva kao važnijeg pola roditeljstva. U nastavku rada se kao elementarni procesi socijalne konstrukcije roditeljstva razmatraju norme o optimalnom broju, spolu i dobi roditelja, a završni dio donosi kritička promišljanja o implikacijama koje shvaćanje roditeljstva kao socijalne konstrukcije ima za obiteljsku pedagogiju.

roditeljstvo; obitelj; socijalni konstruktivizam; obiteljska pedagogijaAutor: Barbara Kušević - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za pedagogiju

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados