UPRAVLJANJE DOBRIMA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVEReport as inadecuate
UPRAVLJANJE DOBRIMA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l-Universite de Rijeka = Raccolta di scritti della Facolta di giurisprudenza dell- Universita di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissen, Vol.34 No.1 April 2013. -

U ovom radu daje se pregled raznih vrsta dobara sa aspekta građanskog i upravnog prava, te posebno sa aspekta vlasništva. U radu se obrađuje upravljanje dobrima koje su u vlasništvu gradova i općina te se analiziraju nadležnosti koje jedinice lokalne samouprave imaju u pogledu načina djelovanja usmjerenih ka učinkovitoj upravi tim dobrima. Osim analize pozitivnog zakonodavstva, daju se i neke kritičke primjedbe na dosadašnji praksu upravljanja dobrima u vlasništvu gradova i općina. Na kraju nude se perspektive upravljanja tim dobrima u budućnosti pri čemu se ukazuje na potrebu primjene novih disciplina i metoda: kao što su implementacija ekonomske analize prava, uvođenje precizne i metodično sustavne evidencije, potreba učinkovite procjene vrijednosti imovine, te sustavno planiranje upravljanja raznolikim portfeljima imovine u cilju optimalne ekonomske koristi i zadovoljavanju socijalnih i kulturnih potreba svih građana, kako danas tako i u budućnosti.

vlasništvo; dobro; JLS; upravljanje; javnoAuthor: Vanja Seršić - ; Grad Rab Jakob Nakić - ; Županijsko državno odvjetnitvo u Rijeci

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents