O NAČELU SOCIJALNOG POSTUPANJA U STEČAJNOM POSTUPKU S NAGLASKOM NA PRAVA RADNIKAReport as inadecuate
O NAČELU SOCIJALNOG POSTUPANJA U STEČAJNOM POSTUPKU S NAGLASKOM NA PRAVA RADNIKA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l-Universite de Rijeka = Raccolta di scritti della Facolta di giurisprudenza dell- Universita di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissen, Vol.34 No.1 April 2013. -

Razvoja radnog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj započeo je nakon 1994., donošenjem Zakona o radu NN, br. 38-95., 54-95., 65-95., 102-98., 17-01., 82-01., 114-03., 123-03., 142-03., 30-04. i 68-05. – dalje u tekstu: stari ZOR. Novi Zakon o radu donesen je 2009. NN, br. 149-09., 61-11. i 82-12. - dalje u tekstu: ZOR. Stečajno zakonodavstvo je nakon stupanja na snagu 1.1.1997. mijenjano i dopunjavano kroz Stečajni zakon sedam puta NN, br. 44-96., 29-99., 129-00., 123-03., 82-06., 116-10., 25-12. i 133-12. - dalje u tekstu: SZ, kao i donošenjem Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca NN, br. 86-08. - dalje u tekstu: ZOOPR te Zakona o financijskom restrukturiranju i predstečajnoj nagodbi NN, br. 108-12. i 144-12. - dalje u tekstu: ZFPN. Neposredan i osnovan cilj zakonodavca bio je nastaviti i održati kontinuitet razvoja radnog i stečajnog zakonodavstva. Stoga se predmetnim novelama pokušalo, u različitim opsezima, modificirati prethodno uređenje pojedinih dijelova i stečajne regulative i radnog zakonodavstva, prilagođavajući ih, potencijalno, boljim rješenjima temeljenim na iskustvu judikature i pravne teorije. Promjene koncepta trajanja ugovora o radu i uređivanje radnih odnosa u stečaju povezana je i s drugim, širim, promjenama u društvu, a prije svega s prelaskom i utjecajem neoliberalne ekonomske doktrine. Proces tranzicije i institucionalna transformacija tržišta stvorili su potrebu za novim tipom socijalne države i za radikalno izmijenjenim spektrom njenih funkcija. Odnosi komplementarnosti između tržišta i države su se, kao što se iznosi u radu, promijenili, ali nisu iščezli. U situaciji u kojoj je recesija zahvatila i hrvatsko gospodarstvo, što je za posljedicu imalo negativan utjecaj na tržište rada, sve se više susrećemo sa slučajevima otvaranja stečajnih postupaka. Stoga, pored komplementarnosti i međuzavisnosti radnog i stečajnog prava, cilj je ukazati na očigledne napetosti i trajni konfliktni potencijal te istražiti načelo socijalnog postupanja u stečajnoj regulativi.

stečajni postupak; ugovor o radu; prava radnika; stečajno pravo; radno pravoAuthor: Vanja Smokvina - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Dejan Bodul - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Ante Vuković -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents