Hrvatski znanstveni i stručni časopisi iz područja biotehničkih znanosti u bibliografskim i citatnim bazama Web of Science i ScopusReportar como inadecuado
Hrvatski znanstveni i stručni časopisi iz područja biotehničkih znanosti u bibliografskim i citatnim bazama Web of Science i Scopus - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian journal of food technology, biotechnology and nutrition, Vol.8 No.3-4 January 2014. -

Sekundarni izvori informacija nezaobilazni su u vrednovanju znanstvenog rada i pri napredovanju u viša znanstvena i znanstveno nastavna zvanja. Indeksiranost časopisa u citatnim bazama podataka od velike je važnosti za znanstvenike, a također i za uredništva časopisa koji svojom zastupljenošću u značajnim bazama podataka osiguravaju financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Cilj i svrha ovoga rada je prikazati zastupljenost hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa iz područja biotehničkih znanosti u citatnim bazama podataka Web of

Science i Scopus. Metodologija rada je istraživanje bibliometrijskih pokazatelja, odnosno usporedba podataka o broju časopisa u bazama podataka Web of Science i Scopus te njihova analiza prema znanstvenom području, zastupljenosti jezika pojedinih članaka časopisa, godini zastupljenosti, čimbeniku odjeka, h-indeksu pojedinih autora u najbolje rangiranim časopisima u bazi Journal Citation Reports te zastupljenosti stranih autora u pojedinim časopisima. Bibliometrijski rezultati pokazuju da su u tri citatna indeksa Web of Science zastupljena 62 hrvatska znanstvena i stručna časopisa, od kojih je 6 iz područja biotehničkih znanosti. U radovima domaćih časopisa biotehničkog područja zastupljenih u Science Citation Index Expanded prevladava engleski jezik. Najveći broj obrađenih jedinica pripada hrvatskim autorima, međutim, više od dvije trećine radova potpisuju strani autori. Prema podacima Jornal Citation Reports The Sciences Edition za 2011. godinu od biotehničkih časopisa Food Technology and Biotechnology

ima najveći čimbenik odjeka 1,195. U Scopusu je do početka 2013, zastupljeno 120 hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa iz svih

područja, dok su biotehničke znanosti predstavljene s 32 domaća časopisa. Od 116 hrvatskih časopisa obrađenih na portalu SCImago Journal & Country Rank za 2011. godinu Food Technology and Biotechnology najbolje je rangiran prema SJR indikatoru 0,492.

citatne baze podataka; biotehničke znanosti; Hrvatska; Scopus; Web of Science; znanstveni i stručni časopisiAutor: Goranka Mitrović - orcid.org-0000-0002-4905-2077 ; Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatske bratske zajednice 4

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados