Određivanje trajnosti tradicionalnog svježeg siraReportar como inadecuado
Određivanje trajnosti tradicionalnog svježeg sira - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian journal of food technology, biotechnology and nutrition, Vol.8 No.3-4 January 2014. -

Tradicionalni svježi sir je proizvod dobiven grušanjem termički neobrađenog kravljeg mlijeka, koji se prodaje isključivo na tržnicama. Cilj ovog rada bio je odrediti mikrobiološku trajnost svježeg sira kako bi se ona mogla deklarirati na proizvodu. Analizirano je 12 uzoraka svježih sireva sa obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iz okolice Zagreba. Mikrobiološka i senzorska analiza sira, te kiselost određivani su prvi, treći i šesti dan čuvanja. Iako je kiselost sireva, kao i senzorska ocjena, bila relativno dobra i stabilna tijekom cijelog perioda čuvanja, rezultati

mikrobiološke analize ukazuju na nezadovoljavajuću mikrobiološku kvalitetu sira, te brzo kvarenje. Na temelju mikrobiološke analize može se zaključiti da je trajnost ovoga sira svega jedan dan.

svježi sir; mikrobiološka kvaliteta; trajnost; senzorska analizaAutor: Vanja Sabljak - ; Prehrambeno-biotehnološki fakultet; Sveučilište u Zagrebu Katarina Lisak-Jakopović - ; Prehrambeno-biotehno

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados