PRILOG PROUČAVANJU INOJEZIČNIH IZVORA HRVATSKOGA REFORMACIJSKOGA PRIJEVODA NOVOGA TESTAMENTAReportar como inadecuado
PRILOG PROUČAVANJU INOJEZIČNIH IZVORA HRVATSKOGA REFORMACIJSKOGA PRIJEVODA NOVOGA TESTAMENTA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica et Slavica Iadertina, Vol.9-1 No.9. January 2014. -

U radu se uspoređuju tekstovi iz glagoljičnoga i ćiriličnoga Novoga testamenta s tekstovima inojezičnih predložaka: latinskim tekstom Vulgate i Erazmovim prijevodom, s Trubarevim slovenskim prijevodom te s njemačkim tekstom Lutherova prijevoda. Izdvajajući primjere koji odstupaju od knjiških rješenja latinskih predložaka i koji su podudarni s Lutherovim rješenjima moguće je pratiti ishodišta reformacijskoga zaokreta prema pučkome jeziku kao i ishodišta postupka eksplikativne kontaktne sinonimije.

reformacija; prevođenje; književnojezične koncepcije; sinonimiAutor: Gordana Čupković - ; Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados