Primjena ultrazvuka i visokih hidrostatskih tlakova na promjenu raspodjele veličine masnih globula i kemijski sastav kravljeg mlijekaReportar como inadecuado
Primjena ultrazvuka i visokih hidrostatskih tlakova na promjenu raspodjele veličine masnih globula i kemijski sastav kravljeg mlijeka - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian journal of food technology, biotechnology and nutrition, Vol.8 No.3-4 January 2014. -

Nove tehnologije, danas popularno nazvane netoplinske primjena visokog hidrostatskog tlaka, pulsirajućih električnih polja, i ultrazvuka

visokog intenziteta imaju svojstvo da tijekom obrade ne utječu na značajno povišenje temperature čime u većini ostaju nepromijenjena teksturna i senzorička svojstva uzoraka koji se obrađuju. Vrijeme obrade uzoraka traje od nekoliko sekundi do 30 minuta. Konvencionalne postupke homogenizacije mlijeka moguće je unaprijediti novim metodama obrade. Cilj rada je pokazati prednosti utjecaja ultrazvuka visokog intenziteta u diskontinuiranom maksimalna nominalna snaga 100W i kontinuiranom postavu maksimalna nominalna snaga 1000W sa protočnom ćelijom

kao i utjecaj visokog hidrostatskog tlaka do 600 MPa na raspodjelu veličine masnih globula. Budući da je homogenizacija mlijeka provedena pri optimalnim procesnim parametrima koji statistički značajno utječu na promjenu raspodjele veličine masnih globula mlijeka stupanj homogenizacije, ispitan je i utjecaj ultrazvuka i visokog tlaka na promjenu kemijskog sastava kravljeg mlijeka. Optimalna raspodjela veličine globula masti u intervalu 0,3 – 6 μm dobiva se u oba postava. Smanjenje vrijednosti medijana postiže se primjenom tlakova od 200MPa. Kemijska analiza provedena ultrazvukom niskih intenziteta pokazala je da diskontinuirani postav ultrazvuka i visoki hidrostatski tlak nemaju statistički značajan utjecaj na promjenu kemijskog sastava mlijeka. Ultrazvučni kontinuirani postav ima utjecaja na promjenu sastava pepela mineralnih tvari pri nižim vrijednostima volumnih protoka.

visoki hidrostatski tlak; ultrazvuk; kemijski sastav; kravlje mlijekoAutor: Tomislav Bosiljkov - ; Prehrambeno-biotehnološki fakultet; Sveučilište u Zagrebu Mladen Brnčić - ; Prehrambeno-biotehnološk

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados