ISTROČAKAVŠTINA ORLIĆEVA PRIJEVODA LIBRA O JOBUReportar como inadecuado
ISTROČAKAVŠTINA ORLIĆEVA PRIJEVODA LIBRA O JOBU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica et Slavica Iadertina, Vol.9-1 No.9. January 2014. -

Drago Orlić je koncem 2012. predstavio javnosti svoj prijevod biblijske Knjige o Jobu – Libar od Joba Orlić, 2012., kako na naslovnici knjige piše, na -istročakavski-. U radu se obrađuje jezik prijevoda na fonološkoj i morfološkoj jezičnoj razini. Pjesnički se jezik promatra u kontekstu jezičnih značajki jugozapadnoga istarskog dijalekta kojemu pripada mjesni govor Mandelića, autorova rodnog sela i govora

Svetvinčenta središta istoimene općine kojoj administrativno pripadaju Mandelići. Zaključuje se da se u jeziku prijevoda na promatranim jezičnim razinama zrcale značajke jugozapadnoga istarskog dijalekta i mjesnoga govora Svetvinčenta, pa čak i one tipične arealne značajke: prelazak početnoga prednaglasnog o > u, gubljenje početnoga nenaglašenog u i onoga od o, protetsko v. U množinskoj paradigmi

imenica svih triju rodova primijećen je neznatan utjecaj hrvatskoga standardnog jezika.

Knjiga o Jobu; Libar o Jobu; Drago Orlić; jugozapadni istarski dijalektAutor: Lina Pliško - ; Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile, Pula, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados