PRILOG ISTRAŽIVANJU JEZIKA HRVATSKE DIJALEKATSKE POEZIJE: BRAČKO CAKAVSKO PJESNIŠTVOReportar como inadecuado
PRILOG ISTRAŽIVANJU JEZIKA HRVATSKE DIJALEKATSKE POEZIJE: BRAČKO CAKAVSKO PJESNIŠTVO - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica et Slavica Iadertina, Vol.9-1 No.9. January 2014. -

U radu se proučavaju jezične značajke u pjesmama Magde Marinković, cakavske pjesnikinje iz Milne s otoka Brača. Njezina je zbirka Ce prva zbirka pjesama na milnarskome cakavskom govoru. Donose se i jezične osobitosti karakteristične za milnarski idiom, posebice fonološke i morfološke, te se potvrđuje da je autorica u jeziku pjesama u cijelosti ostala dosljedna svomu mjesnom govoru.

Milna, otok Brač; cakavska poezija; Magda Marinković; fonološke značajke; morfološke značajke; čakavsko narječjeAutor: Filip Galović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados