PREVEDENICE U SPORTSKOJ TERMINOLOGIJI: KOŠARKAReportar como inadecuado
PREVEDENICE U SPORTSKOJ TERMINOLOGIJI: KOŠARKA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica et Slavica Iadertina, Vol.9-1 No.9. January 2014. -

Košarka je u Hrvatsku došla iz Amerike te je samim time utjecaj engleskog jezika u košarkaškoj terminologiji znatan: preuzimanjem igre preuzete su i riječi. Da bismo promotrili jezični kontakt hrvatskoga i engleskoga jezika, uspoređena su FIBA-ina službena košarkaška pravila. Kao što je i bilo očekivano, ustanovljen je velik broj posuđenica i prevedenica engleskih termina. Rezultati analize razvrstani su u kategorije prema vrstama prevedenica i načinu prilagodbe.

košarka; engleski jezik; posuđenice; prevedenice; terminologijaAutor: Dijana Ćurković - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados