Două cazuri de divorţ în oraşul Arad în secolul al XVIII-leaReport as inadecuate
Două cazuri de divorţ în oraşul Arad în secolul al XVIII-lea - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

1 LD - Laboratoire de demographie

Abstract : The two documents which are the subject of the present study, made to share property in the event of divorce, help to form an image on various aspects of daily life, poorly known from other sources: household size, land property, earnings in marriage furniture, tools, animals, prices, food, secular and religious involvement of the private life etc. In addition to legal information, both inventories, which stood at the base of documents on which the property was to be divided, reveal another perspective on social history of Arad in the late eighteenth century.

Résumé : Cele două documente care fac obiectul studiului de faţă, făcute pentru împărţirea averii în cazul unui divorţ, ne ajută să ne formăm o imagine despre unele aspecte de viaţă cotidiană mai puţin cunoscute din alte surse: mărimea gospodăriei, proprietăţile funciare, veniturile în timpul mariajului, unelte folosite, preţul animalelor, implicarea autorităţilor laice şi religioase în viaţa privată etc. Pe lângă aspectele legale, ambele inventare de divorţ, care stau la baza împărţirii averii, aduc o nouă perspectivă asupra istoriei sociale în Arad la sfârşitul secolului XVIII.

en ro

Keywords : marriage divorce daily life household city of Arad eighteenth century

keyword : căsătorie divorţ viaţa cotidiană oraşul Arad gospodărie secolul XVIII

Author: Eugen Ghita -

Source: https://hal.archives-ouvertes.fr/DOWNLOAD PDF
Related documents