Povezanost morfološke građe i biotičkih motoričkih znanja u osmogodišnje djeceReport as inadecuate
Povezanost morfološke građe i biotičkih motoričkih znanja u osmogodišnje djece - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Vol.15 No.Sp.Ed.4 December 2013. -

Istraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja povezanosti između indeksa tjelesne mase BMI, postotka masnog tkiva BF i biotičkih motoričkih znanja BMZ u dječaka N=36 i djevojčica N=37 prosječne dobi od 8,09 ± 0,25 godina. Kako bi se utvrdila razina usvojenosti biotičkih motoričkih znanja, primijenjen je test za procjenu kvalitete izvedbe BMZ „Test of Gross Motor Development-Second Edition - TGMD-2- i test za procjenu kvantitete izvedbe BMZ „FMS-POLYGON-. Rezultati korelacijske analize pokazali su kako ne postoji statistički značajna povezanost između BMI i BMZ. Značajna povezanost dobivena je između BF i BMZ TGMD-2: r=-0.42; p=0.011; FMS-POLYGON: r=0.45; p=0.05 i to samo kod osmogodišnjih djevojčica. Shodno dobivenim rezultatima može se zaključiti kako BMI pruža ograničene informacije prilikom definiranja povezanosti između morfološke građe i BMZ u odnosu na BF.

indeks tjelesne mase; motorička znanja; potkožno masno tkivo; pretilost; TGMD-2Author: Ivica Franjko - ; Croatian Snow Sport Instructors and Trainers Association Frane Žuvela - ; Faculty of Kinesiology University of

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents